Fuller, Stephen M.

Marines in the Dominican Republic, 1916-1924 / by: Stephen M. Fuller and Graham A. Cosmas - Washington, DC : U. S. Marine Corps, 1975 - 109 p. : planos, mapas, fotos

Donado: Bernardo Vega


República Dominicana-Historia-Ocupación estadounidense, 1916-1924
Imperialismo-Estados Unidos

972.93052 / F968m

Powered by Koha